Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja – Phần mềm quảng cáo Ninja

August 8, 2014

Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja – Phần mềm quảng cáo Ninja. Đối với tất cả các phần mềm bản quyền của Ninja Team

Bước 1:Lấy phần cứng máy tính ổ ID 

 chay id1 Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja   Phần mềm quảng cáo Ninja

 

Bước 2: Copy ID máy tính gửi cho nhân viên hỗ trợ của Ninja Team

copy ID Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja   Phần mềm quảng cáo Ninja

 

Bước 3: Bạn chạy phần mềm sau đó copy ID phần mềm gửi cho  nhân viên hỗ trợ

copy ID2 Hướng dẫn cấp bản quyền tất cả phần mềm Ninja   Phần mềm quảng cáo Ninja

 

Và cuối cùng bạn check email  , nội dung về bản quyền ​​nhân viên Ninja Team cấp được gửi  vào Email bản quyền mà bạn cung cấp.  Bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn của Email nhé.!

Lưu ý: . Bạn có thể sử dụng phần mềm điều khiển từ xa teamview để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:     Link dowloand tại đây

 

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC