FACEBOOK NINJA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FACEBOOK NINJA,HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FACEBOOK NINJA

Phần mềm Ninja -Chuyển UID sang dạng Email

Bạn đang có 1 danh sách UID dưới dạng file TXT và bạn muốn chuyển sang UID thành Email Facebook. Hãy sử dụng tính năng Chuyển UID sang dạng Email của phần mềm Facebook Ninja với cách thực hiện rất đơn giản…
Read more