Hướng dẫn dùng NinjaToken

May 15, 2018

Token Facebook là gì? (Hay còn gọi Access Token)
Khi ai đó kết nối với một ứng dụng bằng hình thức Đăng nhập Facebook, ứng dụng đó có thể lấy Access Token cung cấp quyền truy cập tạm thời, an toàn vào API Facebook.

Access Token là một chuỗi không rõ xác định người dùng, ứng dụng hoặc trang và ứng dụng có thể dùng mã đó để thực hiện lệnh gọi API. Bạn có thể lấy Access Token bằng nhiều phương thức.

Mã bao gồm thông tin về thời gian mã sẽ hết hạn và ứng dụng đã tạo mã đó. Vì kiểm tra quyền riêng tư, phần lớn các lệnh gọi API trên Facebook đều cần có mã truy cập.

Cách lấy token trên trình duyệt chrome

Bước 1 Tải phần mềm Ninja Token Link: https://www.fshare.vn/file/AF3VXOCEOWAC

Bước 2: Giải nén thư mục phần mềm

2 Hướng dẫn dùng NinjaToken

Bước 3: Add Ninja token vào trình duyệt chrome. Lưu ý xóa bản cũ trước khi add bản mới

3 Hướng dẫn dùng NinjaToken

Bước 4: Add Ninja token vào trình duyệt chrome. Lưu ý xóa bản cũ trước khi add bản mới

4 Hướng dẫn dùng NinjaToken

Bước 5: Sử dụng Ninja Toke để check token của từng facebook

5 Hướng dẫn dùng NinjaToken

Link tải phần mềm Ninja Token:  taive Hướng dẫn dùng NinjaToken

Tải phần mềm khác tại đây:  taiday Hướng dẫn dùng NinjaToken

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Hotline 27/4: 0978.888.466

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Tuân: 0946.426.583

Mrs Anh: 0912.651.056

Mr. An: 0964.298.151

Mr. Hưng 0866.754.728

Mr Thọ: 0977.164.538