Facebook ninja – Error: %1 is not a valid Win32 application

When you opened any one trò chơi nào which the list game của Microsoft, trên màn hình xuất hiện an thông báo lỗi: <game> .exe là Không phải là một ứng dụng Win32 hợp lệ.

Trên màn hình xuất hiện hộp thoại one Command Prompt, when you chạy 1 lệnh trong Command Prompt you will receive thông báo lỗi: Chương trình quá lớn để phù hợp trong bộ nhớ.

Vậy this error là gì and làm sao để sửa been this error. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết following of Quản trị mạng.

 1. Nguyên nhân give errors Nguyên nhân give errors may be an làm phần cài đặt trò chơi bị lỗi.
loi not valid win32 application 2 Facebook ninja – Error: %1 is not a valid Win32 application

loi không hợp lệ ứng dụng win32 2 Facebook ninja Lỗi:% 1 không phải là một Win32 hợp lệ applicationlỗi Không phải là một ứng dụng Win32 hợp lệ

2. Một số giải pháp khắc phục lỗi 2.1. Xóa bỏ trò chơi đi

 • Trên Windows XP:
 1. Click Start, and then choose Cài đặt rồi bấm chọn Control Panel.

 2. Kích đúp chuột vào Add / Remove Programs.

 3. Trên danh sách các chương trình cài đặt, nhấp chọn trò chơi you wish xóa rồi bấm chọn Add / Remove.

 4. Trên màn hình xuất hiện cửa sổ thông báo Gỡ bỏ chương trình, nhấp chọn Yes.

 5. After quá trình gỡ bỏ hoàn tất, nhấn Start, then di chuột qua Tìm rồi bấm chọn tập tin hoặc thư mục.

 6. Trọng khung tên, enter “DungeonSiege.exe”, “fs2002.exe”, “train.exe”, hoặc “zoo.exe” to which.

Lưu ý: Tên tập tin .exe chính is tên trò chơi you installed. Chang Han:

Game Dungeon Siege = “DungeonSiege.exe” trò chơi Flight Simulator 2002 = “fs2002.exe” game Train Simulator = “train.exe” game Zoo Tycoon = “zoo.exe” 7. Trọng khung Look In, nhấp chọn ổ đĩa cứng nơi bạn cài đặt trò chơi rồi nhấp chọn Find Now.

 1. Tại danh sách tập tin and of directories you find, kích chuột non vào tập tin trò chơi of you to remove rồi nhấp chọn Delete.
 • Trên Windows Vista:
 1. Click Start, then nhập chương trình và tính năng vào khung Start Search rồi bấm chọn Programs and Features in the list of programs.

 2. Trên list of the program installed, nhấp chọn trò chơi you wish xóa rồi chọn Uninstall.

 3. Trên màn hình xuất hiện cửa sổ thông báo Gỡ bỏ chương trình, nhấp chọn Yes.

 4. After quá trình gỡ bỏ kết thúc, click Start, and then the name nộp .exe trò chơi of you delete vào khung Start Search rồi bấm chọn Xem tất cả các kết quả.

Lưu ý: Tên tập tin .exe chính is tên trò chơi you installed. Chang Han:

Game Dungeon Siege = “DungeonSiege.exe” trò chơi Flight Simulator 2002 = “fs2002.exe” game Train Simulator = “train.exe” game Zoo Tycoon = “zoo.exe” 5. Trên danh sách các tập tin and directories find, kích chuột non vào tập tin .exe of trò chơi bạn xóa rồi chọn Delete.

If trên màn hình xuất hiện thông báo xác nhận, nhấp chọn Yes or Yes để tất cả.

phan mem ninja Facebook ninja – Error: %1 is not a valid Win32 application

2.2. Bỏ trống of directories tạm thời (thư mục Temp) Để bỏ trống of directories Temp and directories Temporary Internet Files, you can use tools Disk Cleanup.

 • Trên Windows XP:
 1. Click Start, then di chuột qua phụ kiện, di chuột tiếp qua System Tools rồi nhấn chọn Disk Cleanup.

 2. Click chọn C: or bấm chọn ổ which you install Windows XP, and then nhấp chọn OK.

 3. Đánh tích Chon file tạm thời.

 4. Bấm OK then nhấp chọn Yes to confirm deleted.

 • Trên Windows Vista:

Trên Window Vista you done all bước tương tự như trên Windows XP.

2.3. Lỗi máy tính are not connect Internet 1. Nhấp vào Bắt đầu rồi bấm chọn Trợ giúp và Hỗ trợ.

 1. Trọng khung Search Help or Tìm kiếm Trợ giúp trực tuyến, nhập Run Selective Startup using System Configuration, rồi nhấp chọn Tìm kiếm Trợ giúp.

 2. Tại danh sách chủ đề, bấm Chạy Selective Startup using System Configuration.

 3. Nhấp chọn liên kết mô tả đúng sự cố bạn đang gặp non.

 4. Thực hiện the steps to khắc phục sự cố.

 • Trên Microsoft Windows Millennium Edition:
 1. Click Start, then nhấp chọn Run, nhập msconfig vào cửa sổ Run rồi nhấn chọn OK.

 2. Trọng thẻ General, bạn hãy chọn khởi động chọn lọc.

 3. Dưới Selective startup, bấm xóa hết tất cả hộp kiểm tra hộp.

 4. Trọng thẻ Startup, đánh tích select * StateMgr.

 5. Bấm chọn OK. If receive thông báo khởi động lại máy tính, nhấp chọn Yes.

 6. After your computer khởi động xong, nhấn Start, nhấn chọn tiếp Run rồi nhập msconfig vào cửa sổ Run rồi nhấn chọn OK.

 • Trên Microsoft Windows 98:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, di chuột Chương trình qua, di chuột qua tiếp Accessories => System Tools rồi nhấn Chơn System Information.

 2. Trên menu Tools, nhấp chọn System Configuration Utility.

 3. Trọng thẻ General, bạn hãy chọn Selective Startup rồi bỏ tích entries following:

Quy trình Config.sys tập tin quá trình tập tin Autoexec.bat quá trình Winstart.bat tập tin (nếu có) Process Win.ini tập tin nhóm các mục Load Startup 4. If trên màn hình xuất hiện thông báo khởi động lại máy tính, nhấn chọn OK.

Lưu ý: Để khôi phục lại tùy chọn Startup ban đầu, trên giao diện công cụ System Configuration Utility, in thẻ chung bạn nhấp chọn Normal Startup.

2.4. Cài đặt lại game Để cài đặt lại trò chơi, bạn thực hiện theo bước the following:

 1. Chèn đĩa CD game vào ổ CD or DVD trên your computer.

If the program is not cài tự động chạy, bạn thực hiện theo bước the following:

 • Click Start => Run, then nhập <cd-rom>: \ setup.exe vào cửa sổ Run.

Lưu ý: Thay <cd-rom> bằng tên ổ đĩa CD or DVD.

 • After that nhấp chọn OK.

2. Thực hiện all bước hướng dẫn trên màn hình to install game.

Tham khảo thêm one số bài viết following:

Tất tần tật về lỗi PST, hồ sơ, Add-in … trên Outlook and cách khắc phục Thêm một cách sửa lỗi Outlook bị treo, do not hồi đáp or not active Cách khôi phục dữ liệu từ ổ cứng bị “Ghost” (hình ảnh or ) lỗi / nhầm Outlook 2016 bị treo on startup, here is cách khắc phục

Chúc các bạn thành công!

Tag:   Phần mềm quét UID facebook  ,  Phần mềm Quảng Cáo Facebook