Phần mềm Ninja Facebook

Hướng dẫn auto up tin trên facebook – Hướng dẫn Ninja Facebok 2

Hướng dẫn auto up tin trên facebook – Hướng dẫn Ninja Facebok I. Để up bài viết của bạn trên facebook : Mục đích để luôn hiển thị tin mà bạn đã đăng trên đầu group, để nhiều người xem hơn, công việc này bạn  làm theo hướng dẫn hình phía… Xem Tiếp »

July 26, 2014
Hướng dẫn đăng tin quảng cáo lên facebook- Hướng dẫn Ninja Facebok 1

Hướng dẫn đăng tin quảng cáo bán hàng, quảng bá trên facebook– Hướng dẫn phần mềm Ninja Facebok  Sau khi đăng nhập vào phần mềm, bạn cần lấy thông tin group hiện bạn đã tham gia để đăng quảng cáo Bước 1: Load nhóm – Load những group, nhóm mà… Xem Tiếp »

July 26, 2014
Page 6 of 6 1 2 3 4 5 6